Skip to content The Open University

Rhannwch eich stori am y Brifysgol Agored

Os oeddech yn un o’n myfyrwyr cyntaf neu os ydych yng nghanol astudio, yr ydym eisiau clywed eich stori am y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Yr ydym eisiau annog mwy o bobl dros Gymru i gychwyn eu taith astudio gyda ni, felly mae’n bosib byddwn yn cysylltu i ofyn a gallwn ddefnyddio’ch stori ar ein gwefan, rhwydweithiau cymdeithasol, neu hysbysebu. Peidiwch â phoeni – ni fyddwn yn defnyddio unrhyw beth heb gysylltu â chi am ganiatâd yn gyntaf.

Gallwch ofyn i ni gal gwared ar eich stori a’ch manylion o’n rhestr ar unrhyw adeg, byddwn yn cadw’ch data’n ddiogel, ac ni fyddwn yn ei basio ymlaen at unrhyw un arall.

Gallwch ddarllen ein tudalen breifatrwydd am fwy o wybodaeth.

Rhannwch cymaint o’ch stori a hoffech. Mae rhai cwestiynau isod ond nid oes rhaid i chi ateb y rhain i gyd.

Eich enw
Cyfeiriad E-bost
Tref/Dinas
Sir
Pryd dechreuoch chi gyda’r Brifysgol Agored?
Beth oeddech chi’n astudio?
Pam ddewisoch chi’r brifysgol a sut glywsoch amdanom ni?
Oeddech chi’n astudio er mwyn gwella gyrfa neu am amcanion personol?
Pwy neu beth wnaeth eich ysbrydoli chi yn ystod eich astudiaethau?
Ydy astudio wedi cael traw effaith ar eich gyrfa? Ydy hyn wedi newid chi’n bersonol?
Pa gyngor byddech yn rhoi i unrhyw un sydd ar fin cychwyn cwrs gyda’r Brifysgol?
Hoffem glywed mwy o straeon o neu atgofion eraill sydd gennych o’r Brifysgol. Rhannwch nhw fan hyn os gwelwch yn dda.
Os oes gennych lun ohono chi’ch hunan yr ydych yn hapus i’w rannu, atodwch e yn fan hyn os gwelwch yn dda - Upload size limited to 4MB