The Open UniversitySkip to content
 

The Open University in Wales

Cysylltwch â ni


Os ydych yn bwriadu ymweld â ni i holi ynghylch astudio gyda'r Brifysgol Agored, i gael gwybodaeth a chyngor, neu i gyfeirio at ddeunyddiau cwrs, a fyddech cystal â ffonio i wneud apwyntiad fel y gallwn sicrhau bod person priodol ar gael i'ch helpu.

Ebostiwch ni
Wales@open.ac.uk

Ffoniwch
+44 (0) 29 2047 1019
ffacs
+44 (0) 29 2038 8132

Cyfeiriad
18 Heol y Tollty
Caerdydd
CF10 1AP

Cyfarwyddwr
Mr Rob Humphreys

Ardaloedd
Cymru

Back to top