The Open UniversitySkip to content
 

The Open University in Wales

Hafan


Yn agored i bobl, lleoedd, dulliau a syniadau, mae'r Brifysgol Agored yn darparu addysg prifysgol o ansawdd uchel i bawb.

Ar gyfer cyflogwyr a myfyrwyr unigol, beth bynnag yw eich hanghenion dysgu ac hyfforddi, mae ein staff lleol ar gael i ddarparu gwybodaeth a chyngor i'ch tywys tuag at y cwrs iawn.

Unwaith ddechreuwch chi astudio byddwn yn eich cefnogi chi neu'ch gweithwyr drwodd i gwblhad llwyddiannus a chyflawniad y cymhwyster priodol.
Yn Nghymru bydd ein staff ymroddedig yn eich helpu i wneud y dewis hwnnw.

Mae gan Y Brifysgol Agored 60 staff a 270 o diwtoriaid rhan-amser yn cefnogi 6,000 o fyfyrwyr lleol.
Rydym yn darparu cefnogaeth hyblyg, yn gweddu i anghenion y myfyrwyr unigol a'u maes astudiaeth.

Back to top