The Open UniversitySkip to content
 

The Open University in Wales

Gwasanaethau Lleol


  • Cymerwch olwg ar ddeunyddiau cyrsiau. Mae'r rhan fwyaf o ddeunydd cwrs Y Brifysgol Agored ar gael i gyfeirio ato yn y ganolfan leol. Gellir gweld detholiad o ddeunyddiau mewn sawl lleoliad arall. Cysylltwch â ni am fanylion.Ac os ydych chi'n gyflogwr mae degau o filoedd o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored yn cael eu noddi gan eu cyflogwyr i astudio cyrsiau'r Brifysgol Agored. Darganfyddwch sut allwn ni helpu ateb eich anghenion Datblgyu Proffesiynol a Rheolaeth.

Back to top